Melon

Aroma, den klassiska svenska nätmelonen. Alla meloner kräver jämn och hög värme och de flesta har en lång utvecklingstid men Aroma är i det sällskapet ganska snabb. Frukterna är ovala och fruktköttet orange. All pollinering sköts av insekter men om vädret är dåligt kan man hjälpa till med en tunn pensel.

Sweetheart, en ljusskalig melon med laxrött fruktkött. Sötare än Aroma.
Självpollinerande, mycket god och lättodlad.

Sugar Bell, välsmakande vattenmelon som är tidig och ger riktigt stora frukter. För att gynna pollineringen är det bra med växter i närheten som lockar till sig insekter. Man kan också hjälpa till med en pensel.