Vår anläggning

Växthusen är ca 13 000 kvadratmeter. Kylhus och packhall är 1000 kvadratmeter. Anläggningen värms upp med skogsflis.